Digital Samtid – Uke 1

Digital Samtid – Uke 1

  1. Hvor mange timer bruker du daglig på Internett?

Det er naturligvis ganske vanskelig å regne ut hvor mange timer jeg daglig bruker på internett. Det varierer også en del fra dag til dag, avhengig av om det er skoledag eller helg, og avhengig av hvilke fag vi har på skolen den dagen.  Jeg bruker internett når jeg våkner til å f.eks se på youtube videoer, jeg bruker det på bussen til skolen, jeg bruker det hele skoledagen til Spotify, søke opp ting, osv osv. Jeg vil anslå at jeg bruker internett fra 4-6 timer hver dag.

  1. Hvilke apper og sosiale medier bruker du daglig?

Av sosiale medier bruker jeg mest Facebook, Snapchat, og Instagram. Ellers bruker jeg Google Chrome, Ruter, Youtube, Mail, Spotify, Bilder, Kamera osv osv i tillegg til sosiale medier.

  1. Forsøk å finne ut hvor mange i Norge i dag som bruker Facebook og Snapchat daglig.

Facebook blir mest brukt. Det er ca. 3.7 millioner registrert norske Facebook brukere. Av de så bruker omtrent 3 millioner av dem Facebook hver dag. Snapchat er det nest mest populære sosiale mediet i Norge, med omtrent 2.7 millioner brukere hvorav ca. 2mil bruker det hver dag.

Kilde: http://sosialkommunikasjon.no/brukertallene-i-sosiale-medier/

  1. Forsøk å finne ut hvor mange i Norge som ikke bruker internett.

Ca. 84% av Norges husholdninger har brebånd, dvs omtrent 16% har ikke tilgang til internett i huset sitt. Det er fortsatt mulig at de har tilgang til internett via for eksempel et mobilabonnement.

Kilde: https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/statistikker/inet

  1. Hvordan kan økningen i ensomhet som Ungdata-undersøkelsen viser, skyldes den digitale måten vi kommuniserer på?

En mulighet er at det er fordi folk kommuniserer mer via internett enn ansikt til ansikt, som muligens kan føre til at det ikke føles like «ekte», men den sannsynligvis største grunnen til at folk kan føle seg ensomme er at hvis en person ikke er invitert til en fest/et arrangement osv., så er det større sjanse for at de får vite om det nå enn før i tiden, fordi folk vil legge ut bilder av det som skjedde, mens før ville man

Hvilke fire punktet kjennetegner kommunikasjon på sosiale medier?

-Flere møtepunkter

-Store sosiale nettverk

-Kortere tidsintervaller

-Foregår ofte i en mange-til-mange situasjon

  1. Hva er forskjellen på vertikale og horisontale sosiale systemer?

Det skilles mellom to sosiale systemer: vertikale og horisontale.

Vertikale: Fysiske sosiale møter. Når man er med familie, venner, eller på skolen.

Horisontale: Møter via sosiale medier som ikke er fysiske. For eksempel Facebook, Snapchat osv. Forskjellen på disse sosiale systemene er at man oppfører seg annerledes. Det er fort å være litt tøffere når personen man snakker med ikke er der ansikt til ansikt. Der er også vanskelig å forstå om noe er ironi eller ikke når det er skrevet, for det er ikke noe kroppsspråk tilstede.

  1. Hvordan kan teknologi brukes til å styrke kommunikasjon og sosial tilhørighet?

Teknologi har mange muligheter når det gjelder å styrke kommunikasjon. Folk flest er mer tilgjengelige enn før, enten via telefon eller Facebook og Snapchat. Grupper og gruppe-chatter på facebook er også nyttige verktøy.

  1. Hvordan kan språklige og kulturelle minoriteter bruke sosiale nettverk?

Sosialy nettverk baner vei for nye muligheter. Det er naturligvis lettere å holde kontakten, men det blir mye lettere å få kontakt med mennesker med lignende spesielle interesser som deg. Sosiale Nettverk kan brukes som verktøy for å finne grupper eller klubber med spesielle interesser, som for eksempel sjakk, styrkeløft, eller folk fra et spesielt geografisk område. For minoriteter og innvandrere kan dette hjelpe folkegrupper med å bli føle seg hjemme, og forhåpentligvis hjelpe med å bli

  1. Kartlegg din hverdag. Hvor mange timer bruker du på dine daglige aktiviteter? Hvor bruker du sosiale medier mest?

 Jeg står opp litt etter klokka 7, og ser på youtube litt for å våkne. Jeg bruker mobilen mens jeg spiser, og jeg hører på musikk mens jeg går til bussen. Jeg tar bussen fra Landøya som går 08.06 (hvis den ikke er forsinket, som den for så vidt er hele tiden). Lengden på skoledagen varierer, men jeg bruker sosiale medier mye på skolen, i friminuttene, og litt i timen og. Etter skolen brukes jeg sosiale medier på bussen, og når jeg er hjemme. Jeg bruker det og før jeg legger meg om kvelden.

Jeg bruker mest sosiale medier på bussen, friminutt på skolen, og når jeg er hjemme.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s